Oczy to jeden z najcenniejszych narządów jakie posiadamy. Są one nie tylko niezbędne do wykonywania codziennych czynności, ale również służą nam do pracy. Jednakże, często zdarza się, że warunki, w których ją wykonujemy narażają nasz wzrok na ryzyko powikłań i chorób. Jakie prace w szczególnych warunkach powodują nadmierne obciążenie dla naszych oczu?

Choroby zawodowe i czynniki uciążliwe dla narządu wzroku

Wykonując niektóre prace możemy zapaść na choroby zawodowe lub spowodować dolegliwości uciążliwe dla naszych oczu. Do chorób zawodowych, związanych z narządem wzroku zalicza się zaćmę popromienną, alergiczne oraz ostre zapalenie spojówek, wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki, zwyrodnienie rogówki oraz zmiany zwyrodnieniowe siatkówki lub naczyniówki. Jeśli chodzi o czynniki, obciążające nasz wzrok, są nimi m.in.: bóle głowy i oczu, nadwrażliwość na światło, zaburzenia widzenia oraz zapalenie spojówek.

Niezdolność do pracy

Choroby oczu, mogą również stać się powodem czasowej bądź całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku chorób narządu łzowego, pracę powinno się wykonywać w pomieszczeniach zamkniętych, jak również przeciwwskazane jest pracowanie w miejscach zapylonych, zadymionych, bądź takich, w których występują gwałtowne zmiany temperatury. Jeśli chodzi o zaćmę, to w fazie początkowej nie ogranicza ona zdolności do pracy. Jednakże, w późniejszym stadium może powodować problemy z  ostrością widzenia. Cierpiący na zaćmę powinni unikać prac związanych z promieniowaniem rentgenowskim oraz cieplnym. W przypadku osób chorujących na jaskrę, nie należy doprowadzać do  nadmiernego zmęczenia fizycznego i psychicznego, należy unikać nagłych zmian temperatur, ciśnienia oraz pracy wzrokowej z bliska. Dodatkowo powinno się wykonywać pracę w dobrze oświetlonym miejscu. Osoby, z rzekomosoczewkowością, czyli będące po zabiegu wszczepienia sztucznej soczewki, powinny zrezygnować z ciężkiej pracy fizycznej oraz zawodu kierowcy. Całkowitą niezdolność do pracy powodują ostre stany rogówki, twardówki, błony naczyniowej oraz świeże odwarstwienie siatkówki. Jeśli chodzi o urazy oczu, orzekana jest czasowa niezdolność do pracy. Jednak w przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu jest trwały, może zostać orzeczone inwalidztwo.

Środki ochrony indywidualnej

Przy wykonywaniu niektórych prac, konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, które zapewniają ochronę przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. W przypadku pracy narażającej na urazy nasze oczy i twarz, stosuje się specjalne środki ochrony, takie jak: okulary i gogle ochronne, osłony twarzy oraz osłony spawalnicze. Pracami wymagającymi stosowania takich środków są w szczególności: prace narażające oczy na kontakt z substancjami drażniącymi, spawanie, praca z laserami, obserwowanie intensywnych punktów świetlnych, prace przy promieniowaniu cieplnym i ultrafioletowym, prace przy obróbce metalu, szlifowanie i prace powodujące rozpryskiwanie ostrych cząsteczek, prace przy rozpylaniu pyłów oraz prace ze środkami i kwasami żrącymi. Należy pamiętać, że nasze oczy narażone są na ryzyko również w przypadku pracy w intensywnie nasłonecznionym miejscu, bądź przed komputerem. W przypadku pracy w słońcu warto zapewnić sobie ochronę w postaci okularów przeciwsłonecznych, a pracując przed monitorem komputera – odpowiednie miejsce pracy.

Praca w szczególnych warunkach a prawo

Pracując w warunkach narażających nasz wzrok na uszczerbek, mamy prawo do szczególnych świadczeń. Jeżeli, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, wciąż jesteśmy niezdolni do pracy, możemy ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, bądź zasiłek wyrównawczy lub opiekuńczy.  Ponadto, praca ta może być podstawą do przejścia na wcześniejszą emeryturę.


Od redakcji:

Artykuł prezentuje rzetelne informacje o tematyce związanej z ochroną narządu oraz korekcji wad wzroku, opracowane przez wykwalifikowaną kadrę zespołu Zdrowym okiem. Nie zastąpi on jednak fachowej porady u specjalisty – okulisty lub optometrysty.


Bibliografia: