W kolejnej części naszego słowniczka wyjaśniamy, jak czytać receptę od okulisty. Poniżej znajdziesz wszystkie symbole i oznaczenia, jakie mogą pojawić się na recepcie. Czym różni się recepta na okulary i na soczewki oraz co oznaczają tajemnicze oznaczenia i skróty?

Recepta na okulary:

OP/OL – Oko prawe/Oko lewe

Dal – korekcja do dali, czyli do codziennego użytku. Zapewnia dobre widzenie z większych odległości

Bliż – korekcja do bliży, tzw. “do czytania”. Zapewniają dobre widzenie z bliska.

Sfera – oznacza moc soczewki okularowej, mierzonej w dioptriach. Przyjmuje wartości dodatnie [+], ujemne [-], bądź “0” – zwane potocznie “zerówkami”

PD – rozstaw źrenic. Oznacza odległość środka źrenicy od środka nasady nosa. Może być różna dla obu oczu, bądź jednakowa.

*Addycja – Występuje jedynie w przypadku wyboru soczewek progresywnych, czyli takich, które zapewniają dobre widzenie zarówno z bliska jak i z daleka. Addycja podawana jest w dioptriach i oznacza różnicę między mocą korekcji do dali i mocą korekcji do bliży. Wartość addycji dla obu oczu w przypadku okularów progresywnych zawsze jest taka sama, dlatego podczas zakupu zobaczysz tylko jedno okno do wypełnienia tej wartości.

Cylider – To wartość związana z korekcją astygmatyzmu. Moce cylindra mogą być dodatnie („+”) lub ujemne („-”). Występują zawsze razem z  wartością “Oś”.

Jest niezbędną wartością do poprawnego rozmieszczenia soczewki okularowej w oprawie. Występuje zawsze w połączeniu z cylindrem, a zakres jej wynosi od 0 do 180 stopni.

Pryzmat – Parametr podawany w przypadku zeza lub problemów z widzeniem obuocznym. Moc zapisywana jest w dioptriach pryzmatycznych i z dodatkowo podaną bazą pryzmatu.

Baza pryzmatu – Jest określeniem kierunku pryzmatu. Może być podana w dwojaki sposób: kątowo od 0 do 360 stopni lub opisowo – nos (“bazą do nosa”), skroń (“bazą do skroni”), góra (“bazą do góry”), dół (“bazą do dołu”).

Recepta na soczewki kontaktowe:

SPH lub PWR – Oznacza Moc, czyli siłę korekcji wzroku, tzw. moc sferyczną soczewki. Może mieć wartość dodatnią [+] dla dalekowidzów, bądź ujemną [-] dla krótkowidzów, albo zerową (0.00, siła niepotrzebna).

DIA lub D – Średnica – Oznacza szerokość soczewki, podana w milimetrach.

BC – Krzywizna, czyli wartość określająca tylny promień optyczny soczewki.

CYL -Cylinder – Wartość określająca moc astygmatyzmu.

AXIS/ AX – astygmatyzmu, przedstawia kąt wzdłuż którego soczewki mają korygować astygmatyzm.

ADD – Addycja –Dodatek do bliży: dodatkowa siła, występuje w przypadku soczewek multifokalnych.

Dominacja Typ progresywny: wskazuje, które oko spełnia potrzeby dalekowzroczności, a które bliskowzroczności.


Od redakcji:

Artykuł prezentuje rzetelne informacje o tematyce związanej z ochroną narządu oraz korekcji wad wzroku, opracowane przez wykwalifikowaną kadrę zespołu Zdrowym okiem. Nie zastąpi on jednak fachowej porady u specjalisty – okulisty lub optometrysty.


Bibliografia: