Czy uczeń podstawówki może nosić szkła kontaktowe? Na co rodzice powinni zwrócić uwagę, jeśli dziecko chce zacząć swoją przygodę z soczewkami kontaktowymi? Jak przyzwyczaić dziecko do kontaktów?

Soczewki kontaktowe dla najmłodszych niosą ze sobą wiele korzyści – nie tylko pozwalają na uprawianie sportu, ale również zapewniają lepsze widzenie peryferyjne, a niekiedy pozwalają też zahamować postęp krótkowzroczności. Korzyści ze stosowania soczewek kontaktowych u dzieci opisywaliśmy już w artykule „Soczewki dla najmłodszych”. Jak jednak przekonać się, że dziecko jest gotowe na ich noszenie?

W jakim wieku dziecko może zacząć nosić soczewki kontaktowe?

Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Ważny jest nie tyle wiek, ile odpowiedzialność i dojrzałość dziecka. Zazwyczaj pierwsze kontakty maluch zaczyna nosić między 11. a 14. rokiem życia, choć zdarzają się rodzice decydujący się na założenie pociesze soczewek już w wieku 8 lat. Zanim zatem podejmiemy taką decyzję, powinniśmy nie tylko obserwować codzienne zachowanie dziecka, ale też porozmawiać z nim o odpowiedzialności i obowiązkach, jakie z soczewkami kontaktowymi się wiążą.

Psychologiczne aspekty noszenia soczewek kontaktowych

Choć czasy, w których dziecko w okularach naznaczone było stygmatem „kujona”, powoli mijają, to nadal noszenie ich w szkole może wiązać się dla malucha z wieloma trudnościami. Może być wykluczany z niektórych zabaw czy sportów, piętnowany przez inne dzieci. Soczewki kontaktowe zrównują najmłodszych między sobą i pozwalają tym z wadą wzroku na taką samą aktywność, jaką mogą uprawiać ich rówieśnicy. Nierzadko jednak dziecko dobrze czuje się w okularach, a ich noszenie przeszkadza bardziej rodzicom (zwłaszcza jeśli sami nie mają wady wzroku). Dlatego tak ważne jest, by to dziecko podjęło decyzję, czy chce, czy też nie chce nosić soczewek kontaktowych. Nie można go ani do tego przymuszać, ani nie powinno się też zniechęcać. Jeśli rodzic uzna, że maluch nie jest jeszcze na soczewki gotowy i nie będzie w stanie utrzymać ich w odpowiedniej higienie, można trenować z nim tę umiejętność aż do momentu osiągnięcia właściwej sprawności. Dziecko ma wtedy cel i jeśli naprawdę chce przestać nosić okulary, jego motywacja wystarczy, by szybko nauczyć się zasad użytkowania „kontaktów”.

Bardzo ważne jest również wyjaśnienie dziecku wszystkich związanych z noszeniem soczewek mitów, z którymi może się spotkać w szkole bądź w internecie. Pamiętajmy, że maluch ma obecnie znacznie większy dostęp do informacji niż kiedyś, jednak nie potrafi ich często odpowiednio selekcjonować. Może to budzić niepotrzebne obawy i stres.

Dziecko z soczewkami na zielonej szkole/feriach

Jeśli dziecko na co dzień nosi szkła kontaktowe, to czy pozwalać mu ich używać, jeśli wyjeżdża samo na ferie czy zieloną szkołę? Czy niepilnowane będzie w stanie zachować odpowiednią higienę? I tu pojawia się ponownie pytanie o odpowiedzialność malucha. Jeśli chcemy, by zachował swobodę (zwłaszcza w kontekście np. uprawiania sportu), to najlepszym rozwiązaniem są jednodniowe soczewki. Dziecko nie musi pamiętać o ich codziennej pielęgnacji. Każdego dnia zakłada bezpieczną, nową parę. Oczywiście przy zakładaniu soczewek, jak i przy ich ściąganiu konieczne jest zachowanie właściwej higieny, dlatego na takie rozwiązanie decydujmy się tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że dziecko będzie w stanie ją zachować.


Od redakcji:

Artykuł prezentuje rzetelne informacje o tematyce związanej z ochroną narządu oraz korekcji wad wzroku, opracowane przez wykwalifikowaną kadrę zespołu Zdrowym okiem. Nie zastąpi on jednak fachowej porady u specjalisty – okulisty lub optometrysty.